Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsbericht

19 november 2013

BedrijfsRoutePlanner geeft één duurzaamheidsscore voor gehele melkveebedrijf


Dit online-instrument maakt keuzes rond duurzaamheid inzichtelijk

Culemborg – Een duurzame melkproductie is gebaseerd op zorg voor mens, dier en milieu. Werkplezier en een goed inkomen zijn essentieel, maar ook een gezonde veestapel. En het betekent aandacht voor de uitstoot van broeikasgassen, ammoniak, stikstof en fosfaat, maar ook aandacht voor biodiversiteit en landgebruik. De BedrijfsRoutePlanner geeft inzicht in de samenhang tussen alle bedrijfsonderdelen en deze duurzaamheidsthema’s. Met de vandaag gelanceerde BedrijfsRoutePlanner van CLM Onderzoek en Advies en DLV Dier kan elke melkveehouder zelf zijn bedrijf doorlichten op duurzaamheid. Zo krijgt hij meer inzicht in zijn bedrijf en zijn prestaties ten opzichte van andere melkveehouders. Maar ook hoe veranderingen in het bedrijf uitpakken voor mens (incl. inkomen), dier en milieu.

Melkveehouders aan de slag
In 2011 is een groep van 50 melkveehouders aan de slag gegaan om meer grip te krijgen op duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Zij wilden de mogelijkheid om de huidige bedrijfsvoering integraal te kunnen beoordelen om te weten hoe duurzaam hun bedrijf is. En zij hadden behoefte om handvatten te ontwikkelen om de bedrijfsvoering te verduurzamen, dus incl. het economisch rendement.

Resultaat zoektocht
Deze zoektocht heeft geresulteerd in een management tool, de BedrijfsRoutePlanner (BRP). Deze tool die online beschikbaar is, geeft inzicht in acht verschillende duurzaamheidthema’s: economie, arbeid, diergezondheid, ammoniak, stikstof, fosfaat, broeikasgassen en landbeslag. En biedt de mogelijkheid deze uit te bereiden met nog vier thema’s: water, organische (kool)stof, biodiversiteit en gewasbeschermingsmiddelen. De prestaties op deze thema’s worden berekend én er wordt een bedrijfsspecifiek advies aan gekoppeld. Op basis van de thema’s die interesse hebben van de melkveehouder, volgen vijf persoonlijke adviezen. En die adviezen beschrijven ook de effecten op alle duurzaamheidsthema’s. Voor gebruiksgemak biedt de BedrijfsRoutePlanner de mogelijkheid om gegevens in te lezen vanuit de Kringloopwijzer en kan op elk moment een bedrijfsrapportage worden geprint.

Meer informatie
De BedrijfsRoutePlanner is te vinden op www.duurzamemelkveehouderij.nl. Met een gratis aan te vragen inlogcode kunnen melkveehouders (en andere geïnteresseerden) hun bedrijfsgegevens invoeren en een bedrijfsrapportage maken. Op donderdag 21 november organiseren CLM en DLV het symposium ‘Duurzame melkveehouderij, meerdere wegen naar Rome’. Deskundigen, adviseurs en melkveehouders spreken daar over de weg naar een duurzame melkveehouderij, de rol die zij daarbij hebben en die instrumenten als de BedrijfsRoutePlanner daarbij kunnen vervullen. U kunt zich tot 19 november a.s. aanmelden voor dit symposium via secretariaat@dlv.nl.

Download het persbericht BedrijfsRoutePlanner geeft één duurzaamheidsscore voor gehele melkveebedrijf (pdf)

<< Terug