Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuwsbericht

13 september 2013

Perenroof: koolmees op heterdaad betrapt met fotocameraval


De laatste 10 jaar neemt de vogelschade hand-over-hand toe in de perenteelt, voornamelijk het Conference-ras. Dit ras is in de laatste 3 à 4 weken voor de oogst zoet, sappig en zacht, zodat vogels ervan snoepen. Op sommige percelen zijn dit kraaiachtigen, veel vaker gaat het om kleine zangvogels. Mezen zijn als belangrijkste soort aangewezen, maar over welke andere soorten kleine zangvogels dit doen bestaan slechts vermoedens. Dit maakt het extra lastig maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Daarom heeft het Faunafonds CLM opdracht gegeven om fundamenteler naar dit probleem te kijken. Drie vragen staan centraal:

  1. met welke methodes valt de dader vast te stellen
  2. welke vogelwerende maatregelen zijn in binnen- en buitenland op de markt en
  3. zouden hagelnetten een mogelijke en betaalbare oplossing zijn?

Koolmees op de gevoelige plaat
CLM experimenteert nu met cameravallen. Acht camera’s hangen continu bij verschillende Betuwse bedrijven. Om de pakkans te vergroten zijn Conference-peren van de oogst van vorig jaar opgehangen in de boomgaard. Deze peren hebben een hoger suikergehalte dan de nog onrijpe peren die momenteel aan de boom hangen. Hierdoor zijn ze waarschijnlijk aantrekkelijker voor de vogels. Na twee weken experimenteren levert dit nu resultaat op. Op een aantal van de 10.000 foto’s is met zekerheid te zien dat een koolmees eet van een peer. In 12 seconden veroorzaakt hij grote pikschade, zie foto’s. De peer is niet meer oogstbaar, bij slecht weer zullen schimmels en bacteriën peren eromheen doen verrotten. Zo ontstaat een kostbare schadepost voor zowel de perenteler als het faunafonds.

Heeft u bewijs?
CLM en het Faunafonds zijn opzoek naar meer bewijs. Uiteindelijk willen we beter in beeld krijgen welke soorten verantwoordelijk zijn voor deze schade en wat hun aandeel is. Zo kunnen vogelwerende maatregelen beter worden gericht op deze soorten. Heeft u een foto, film of met zekerheid een bepaalde vogelsoort zien eten van een peer? Bel of mail dit aan Joost Lommen (CLM): 0345 470 758 of

Nadere inlichtingen over dit onderzoek
- Henk Kloen en Joost Lommen (CLM), 0345 470 700
- Henk Revoort (Faunafonds), 078 63 95 370

Foto: cameraval CLM

Lees of download het persbericht Perenroof: koolmees op heterdaad betrapt met fotocameraval (pdf)
<< Terug