Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Medewerkers

Foto medewerker:BasAllema

Functie

Adviseur

Telefoonnummer

0345 470 752

E-mail

Bas Allema


Gezonde bodem – gezond voedsel – gezonde mensen
Bij het CLM gebruik ik mijn kennis van ecologie op en rond de akker om boeren en tuinders te helpen met het benutten van ecologische processen op het bedrijf. Toevoegen van organisch materiaal aan de bodem bijvoorbeeld stimuleert het bodemleven en dat levert op den duur voedingstoffen voor het gewas. Verhogen van het organischestofgehalte in de bodem gaat niet zomaar en is lastig te voorspellen. Mijn expertise in het maken van rekenmodellen komt hier goed van pas. Met de bodem C-module kan een teler zien hoe organische stof in zijn bodem opbouwt of afbreekt afhankelijk van zijn teelt- en bemestingsplan. De C-module is één van de modellen waar ik me bij CLM op heb gespecialiseerd. Een ander model is het berekenen van afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot van een perceel op een helling.

Na mijn studie biologie aan de Wageningen Universiteit heb ik promotieonderzoek gedaan bij de leerstoelgroep Biologische Bedrijfssystemen (nu Farming Systems Ecology). In dit onderzoek heb ik gekeken hoe loopkevers bewegen in akkers en aangrenzende habitatten.

Loopkevers zijn één van de vele groepen insecten in akkers die helpen om plagen te bestrijden. Om meer gebruik te maken van deze natuurlijke plaagbestrijders zal een teler het gebruik van (breed werkende) insecticiden moeten verminderen. Dit is een ander belangrijk thema dat vaak terugkomt in mijn werk. In alle onderwerpen ben ik gedreven om kennis over ecologie te delen met telers of andere doelgroepen.<< Terug