Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Foto medewerker:GijsKuneman

Functie

Directeur BV

Telefoonnummer

0345 470 726

E-mail

Gijs Kuneman


Het is een prachtige fietstocht over de lekdijk tussen mijn woonplaats Nieuwegein en CLM in Culemborg. Vanaf die dijk kun je het landschap zien waar natuur en cultuur elkaar treffen: riviernatuur, weilanden en hier en daar een akker, wielen en oude boerderijen. Een prachtig en inspirerend beeld van het werkterrein van het CLM.

Ik ben sinds januari 2007 directeur van de CLM BV, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de koers en het relatiebeheer. Ik werk ook nu en dan mee in projecten, vooral met het voedingsbedrijfsleven en internationaal. Vóór CLM werkte ik bij natuur- en milieuorganisaties in Nederland en Brussel, op onder meer Europees en nationaal natuur- en landbouwbeleid.

Ik studeerde in 1988 af in de richting Tuinbouw aan de Universiteit Wageningen. Naast en na de studie trad ik op als de helft van cabaretduo De Gok, onder meer op het Leids Cabaretfestival in 1991. Sindsdien schrijf, speel en zing ik nog wel eens incidenteel een lied aan de piano. En dat gaat geregeld ook over natuur of landbouw.<< TerugMeer nieuws

Vandaag heeft Gijs Kuneman namens CLM een Green Deal ondertekend voor een nationale CO₂-markt, samen met staatssecretaris Dijksma en 18 private partijen. Met de Green Deal willen de partijen een markt creëren voor vrijwillige CO₂-compensatie. 

28 april 2017
Onze collega Peter Leendertse legt in het VARA-programma 'Groen Licht' van 24 april jl. uit waarom het gebruik van o.a. glyfosaat niet goed is voor ons milieu. Glyfosaat zit bijvoorbeeld in het bekende middel Roundup, waarover veel discussie is. Het item start op 18:08 minuten.
Op verschillende plaatsen is CLM momenteel actief met natuurinclusieve landbouw. In Sint Anthonis Boxmeer werken we aan een veerkrachtiger landbouw gebaseerd op kringlopen.  CLM ondersteunt het proces van samenwerking tussen boeren en terreinbeheerders. En we werken met ketenpartijen zoals DOC, McCain en Unilever aan integratie van biodiversiteit in de landbouw met behulp van onze online tools.