Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

Op dinsdagavond 5 juni voor akkerbouwers en hun gezin in Noord-Nederland. Kansen benutten of slim stoppen?
Gerty Leeuwerik (DLV Plant) laat berekeningen zien voor een voorbeeldbedrijf. En zij schetst lijnen voor de toekomst. Ook kunt u vragen stellen, discussiëren en in kleine groepjes met tal van adviseurs verder praten.

Artikel door Jenneke van Vliet (CLM), Peter Leendertse (CLM) en Omar Huici Rojas in Weekblad Boerderij.

Ruim 70 vertegenwoordigers zagen op het loonwerkbedrijf van Peter van Beers in Vessem de officiële start van de Brabantbrede uitrol van Schoon Water voor Brabant: met behulp van trekkers ontrolden demissionair staatssecretaris Henk Bleker en ZLTO-voorzitter Hans Huijbers het spandoek: ‘Schoon water: We trekken er samen aan’.

Ruim 180 mensen hebben de biodiversiteitsmeetlat ingevuld sinds de lancering op 16 februari 2012. De online meetlat om snel, eenvoudig maar onderbouwd de inzet van agrarische bedrijven voor biodiversiteit te meten is daarmee een succes. CLM heeft het gratis kennismakingsaanbod voor groepen boeren verlengd tot 1 juni.
Kom op woensdagavond 30 mei op Boerderij De Adelaar naar de avond over nieuwe functies voor agrarische bebouwing na stoppen met het boerenbedrijf. De Adelaar ontwikkelde zich van melkveebedrijf naar vleesveebedrijf met camping en natuurontwikkeling.
Wouter van der Weijden is vrijdag 27 april onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn grote inzet voor duurzame landbouw. Bekijk de foto's van de onderscheiding en lees meer over de onderscheiding in de media.
Veehouders vinden het vaak lastig om alle aspecten van de maïsteelt te overzien en de juiste keuze te maken. Een juiste keuze houdt de onkruiddruk laag en beperkt het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Daarom is in Zuiver Water in de Bommelerwaard een handige beslisboom voor de maïsteelt opgesteld. Uitgangspunt is de zwaarte van de klei. Daarna kunnen er gedurende het groeiseizoen verschillende keuzes worden gemaakt voor grondbewerking, bemesting en gewasbescherming. De beslisboom is beschikbaar voor drie type kleigronden (lichte, zware en zeer zware kleigrond).
Telers en innovatiebedrijven die samenwerken in de KRW-pilot 'Innovaties in het Kwadraat' beschouwen 2012 als het jaar van de doorbraak. Nadat in 2011 alle innovatieve technieken in de peer, prei en aardbei zijn toegepast, zal dit jaar de nadruk liggen op de integratie in teeltsystemen.
'Betere landbouwpraktijk' levert wat op! Er blijkt heel wat mogelijk om afspoeling van meststoffen en middelen te verminderen. Sommige maatregelen leveren zelfs geld op. Dat bleek uit experimenten op 60 melkvee en akkerbouwbedrijven.
Op 27 maart organiseert Netwerk Platteland in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied en Landwerk de bijeenkomst "Gebiedsorganisatie in crisis". Deze eerste bijeenkomst in een serie van vier gaat in op de manier waarop gebieden worden ge(re)organiseerd in een tijd waarin minder aandacht en geld is voor projecten in het landelijk gebied.