Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

Veehouders vinden het vaak lastig om alle aspecten van de maïsteelt te overzien en de juiste keuze te maken. Een juiste keuze houdt de onkruiddruk laag en beperkt het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Daarom is in Zuiver Water in de Bommelerwaard een handige beslisboom voor de maïsteelt opgesteld. Uitgangspunt is de zwaarte van de klei. Daarna kunnen er gedurende het groeiseizoen verschillende keuzes worden gemaakt voor grondbewerking, bemesting en gewasbescherming. De beslisboom is beschikbaar voor drie type kleigronden (lichte, zware en zeer zware kleigrond).
Telers en innovatiebedrijven die samenwerken in de KRW-pilot 'Innovaties in het Kwadraat' beschouwen 2012 als het jaar van de doorbraak. Nadat in 2011 alle innovatieve technieken in de peer, prei en aardbei zijn toegepast, zal dit jaar de nadruk liggen op de integratie in teeltsystemen.
'Betere landbouwpraktijk' levert wat op! Er blijkt heel wat mogelijk om afspoeling van meststoffen en middelen te verminderen. Sommige maatregelen leveren zelfs geld op. Dat bleek uit experimenten op 60 melkvee en akkerbouwbedrijven.
Op 27 maart organiseert Netwerk Platteland in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied en Landwerk de bijeenkomst "Gebiedsorganisatie in crisis". Deze eerste bijeenkomst in een serie van vier gaat in op de manier waarop gebieden worden ge(re)organiseerd in een tijd waarin minder aandacht en geld is voor projecten in het landelijk gebied.

Resistente schimmels vormen een nieuw risico voor de volksgezondheid. Hier ligt een uitdaging voor de land- en tuinbouw.
Bijeenkomst Boerenkans: Afschaffing melkquotum en geen opvolger. Woensdagavond 7 maart in Wolvega. De bijeenkomst helpt u keuzemogelijkheden te inventariseren en te vergelijken.
Column van Gijs Kuneman op foodlog.nl
Het hoogheemraadschap van Rijnland en Kring Boskoop geven kwekers in de regio Boskoop de gelegenheid om hun middelenkast op te ruimen. Daar wordt massaal gebruik van gemaakt.

Boeren, Agrarische Natuur Verenigingen en voedingsbedrijven meten hun inzet voor biodiversiteit.

In het programma 5 op 2, donderdag 9 februari 2012.