Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Nieuws

 

28 april 2017
Onze collega Peter Leendertse legt in het VARA-programma 'Groen Licht' van 24 april jl. uit waarom het gebruik van o.a. glyfosaat niet goed is voor ons milieu. Glyfosaat zit bijvoorbeeld in het bekende middel Roundup, waarover veel discussie is. Het item start op 18:08 minuten.
Op verschillende plaatsen is CLM momenteel actief met natuurinclusieve landbouw. In Sint Anthonis Boxmeer werken we aan een veerkrachtiger landbouw gebaseerd op kringlopen.  CLM ondersteunt het proces van samenwerking tussen boeren en terreinbeheerders. En we werken met ketenpartijen zoals DOC, McCain en Unilever aan integratie van biodiversiteit in de landbouw met behulp van onze online tools.
Veehouders die melk leveren aan DOC Kaas in Hoogeveen gaan werken met de Gaia Biodiversiteitsmeetlat.  Om de meetlat ook voor de Duitse DOC Kaas leden beschikbaar te maken, lanceert CLM samen met DOC Kaas een Duitse versie van de meetlat: www.massstab-artenvielfalt.de.
5 april 2017
Gisteren goed nieuws tijdens de Duurzaamheidsavond: CLM krijgt € 5.000 subsidie van gemeente Culemborg voor een bijendak. Op het dak van 40 m2 komt een combinatie van sedum, vaste planten, kruiden, grassen én een insectenhotel. Het bijendak sluit aan op de bloeiende bermen langs de Wethouder Schoutenweg.
Uit onderzoek bij Zuid-Hollandse boerenbedrijven blijkt dat vleermuizen baat hebben bij vleermuiskasten. Dat is goed nieuws voor de boer; vleermuizen eten veel schadelijke insecten. CLM en Zoogdiervereniging hebben bij 25 bedrijven vleermuisvoorzieningen getest en gekeken welke soorten vleermuizen voorkomen.
Door het lage schadeniveau op de proefpercelen is onduidelijk of geluidssystemen met nieuwe geluiden vogels in de perenteelt weren. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van een tweejarig onderzoek in opdracht van BIJ12 Faunafonds. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de NFO kring Midden-Nederland.
Duurzamere teelt met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is onvermijdelijk, ook voor de bloembollen waar nu relatief veel middelen worden gebruikt. Eelco de Jong, student Natuur- en Bosbeheer van Larenstein, onderzocht voor zijn stage bij CLM de methoden om het middelengebruik in tulp en aardbei te verminderen zonder de productiezekerheid in gevaar te brengen.
31 maart 2017
Het veevoerconvenant is in 2011 afgesloten om de fosfaatproductie van de veehouderij te verlagen. In dit rapport analyseren we de kansen, knelpunten en het sturend vermogen van dit convenant op basis van interviews met betrokken partijen. Deze studie vormt onderdeel van de Evaluatie Meststoffenwet 2016. 
Download of lees 'Het veevoerconvenant: kansen knelpunten en sturend vermogen' (pdf)
De Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) heeft CLM gevraagd om een vogelwerende maatregel grootschalig te testen. Het betreft twee akoestische systemen, genaamd Alcetsound en Birdyell. Het doel is om vast te stellen in welke mate de schade dankzij het akoestisch systeem vermindert ten opzichte van een blanco situatie. Jij kunt helpen bij dit onderzoek!
1 maart 2017
Er is een nieuwe methode om ganzen weg te jagen: met laser stralen. CLM-adviseur Adriaan Guldemond laat er zijn licht over schijnen in de uitzending van Groen Licht, op maandag 20 februari 2017. Bekijk de uitzending en lees er meer over op programma.vara.nl/groenlicht/artikelen/groen-kieskompas-ganzen-doden-landbouw